Beheerderstaken uitbesteden


Bedrijven en Organisaties zijn verplicht hun gecertificeerde brandmeldinstallatie maandelijks te laten controleren door een beheerder brandmeldinstallatie. 
Daar is specifieke kennis en capaciteit voor nodig. Kennis van brandmeldinstallaties en de geldende normen. 
Maar ook tijd en capaciteit om de controles uit te voeren. Steeds meer bedrijven en organisaties kiezen voor outsourcing aan de beheerder van BMI Management